Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Ετήσιο Πρόγραμμα

.pdf

Χειμερινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2020-2021

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
3 12/10/2020 – 15/10/2020 Δια ζώσης διδασκαλία των δυόμισι πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
1 19/10/2020 – 25/10/2020 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
26/10/2020 – 1/11/2020 Εβδομάδα Μελέτης
2/11/2020 – 8/11/2020 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
1 9/11/2020 –15/11/2020 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
16/11/2020 – 22/11/2020 Εβδομάδα Μελέτης
2 23/11/2020 – 6/12/2020 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
1 7/12/2020 – 13/12/2020 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
1 14/12/2020 – 20/12/2020 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
21/12/2020 – 10/1/2021 Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
1 11/1/2021 – 17/1/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
18/1/2021 –31/1/2021 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
8/2/2021 –12/2/2021 Εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδος

Εαρινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2020-2021

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
3 15/2/2021 – 7/3/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
8/3/2021 – 14/3/2021 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
2 15/3/2021 –  28/3/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
29/3/2021 – 4/4/2021 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
3 5/4/2021 – 25/4/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
26/4/2021 – 9/5/2021 Διακοπές Πάσχα
2 10/5/2021 – 23/5/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
24/5/2021-30/5/2021 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
7/6/2021 –  11/6/2021 Περίοδος εξετάσεων