Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 Ετήσιο Πρόγραμμα

.pdf

Χειμερινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2021-2022

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
3 11/10/2021 – 14/10/2021 Δια ζώσης διδασκαλία των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
1 18/10/2021 – 24/10/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
25/10/2021 – 31/10/2021 Εβδομάδα Μελέτης
2 1/11/2021 – 14/11/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
15/11/2021 –21/11/2021 Εβδομάδα Μελέτης
1 22/11/2021 – 28/11/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
29/11/2021 – 5/12/2021 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
1 6/12/2021 – 12/12/2021 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
13/12/2021 – 19/12/2021 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
20/12/2021 – 9/1/2022 Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
10/1/2022 – 16/1/2022 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
2 14/2/2022 –18/2/2022 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δια ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2021-2022

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
3 21/2/2022 – 24/2/2022 Δια ζώσης διδασκαλία των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
28/2/2022 – 6/3/2022 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
7/3/2022 –  13/3/2022 Εβδομάδα Μελέτης
1 14/3/2022 – 20/3/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
21/3/2022 – 27/3/2022 Εβδομάδα Μελέτης
28/3/2022 – 3/4/2022 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
2 4/4/2022 – 17/4/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
18/4/2022 – 1/5/2022 Διακοπές Πάσχα
2 2/5/2022 –  15/5/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
16/5/2022 –  22/5/2022 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
2 6/6/2022 –  10/6/2022 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δια ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων