Ετήσιο Πρόγραμμα 2018-01-11T09:39:21+00:00

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Ετήσιο Πρόγραμμα

.pdf

Χειμερινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2017-2018

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
2 10/10/2017 – 12/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
1 16/10/2017 – 22/10/2017 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
23/10/2017-29/10/2017 Εβδομάδα Μελέτης
3 30/10/2017 – 19/11/2017 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
20/11/2017 – 26/11/2017 Εβδομάδα Μελέτης
3 27/11/2017 – 17/12/2017 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
18/12/2017 – 7/1/2018 Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
2 8/1/2018 – 21/1/2018 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
2 5/2/2018 –9/2/2018 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διά ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων

Για την κατεύθυνση Β, υπολογίζονται ως εβδομάδα μελέτης και τα διάστημα 16/10/2017 – 22/10/2017, 27/11/2017 – 3/12/2017 και 8/1/2018 – 14/1/2018.

Εαρινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2017-2018

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
2 12/2/2018 – 14/2/2018 Δια ζώσης διδασκαλία των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
2 19/2/2018 – 4/3/2018 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
5/3/2018 – 11/3/2018 Εβδομάδα Μελέτης
3 12/3/2018 – 1/4/2018 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
2/4/2018 – 15/4/2018 Διακοπές Πάσχα
2 16/4/2018 – 29/4/2018 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
30/4/2018 – 6/5/2018 Εβδομάδα Μελέτης
2 7/5/2018 – 20/5/2018 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
2 11/6/2018 – 15/6/2018 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διά ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων