Στόχοι 2018-06-22T13:32:47+00:00

Στόχοι του προγράμματος

1 | Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

2 | Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

3 | Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.

4 | Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.

5 | Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Στα πλαίσια του ΠΜΣ Ο.Σ.Κ.Π. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργαστούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικά το προσωπικό τους Portfolio ακολουθώντας επαγγελματικά πρότυπα.

Με μια ματιά

0 ή 5
ΕΞΑΜΗΝΑ*
0
ECTS
0
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ
0
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
0k
ΔΙΔΑΚΤΡΑ**
*Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης διάρκειας τριών (3) ή πέντε (5) εξαμήνων αντίστοιχα.
** Παρέχεται έκπτωση 50% σε απόφοιτους του ΤΜΣΠΣ. Επίσης παρέχονται υποτροφίες με κριτήριο την αριστεία.