Στόχοι 2017-09-08T10:51:31+00:00

Στόχοι του προγράμματος

1 | H παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

2 | Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

3 | Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.

4 | Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Στα πλαίσια του ΠΜΣ Ο.Σ.Κ.Π. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργαστούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικά το προσωπικό τους Portfolio ακολουθώντας επαγγελματικά πρότυπα.

Με μια ματιά

0 ή 5
ΕΞΑΜΗΝΑ*
0
ECTS
0
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ
0
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
0k
ΔΙΔΑΚΤΡΑ**
*Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης διάρκειας τριών (3) ή πέντε (5) εξαμήνων αντίστοιχα.
** Παρέχεται έκπτωση 50% σε απόφοιτους του ΤΜΣΠΣ. Επίσης παρέχονται υποτροφίες με κριτήριο την αριστεία.