Διδάσκοντες

Αρχική/Διδάσκοντες

Φίλιππος Αζαριάδης – Τοπάλογλου

2019-11-11T16:52:50+00:00

Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γραφικά, Σχεδίαση με Η/Υ (CAD), 3Δ Μοντελοποίηση για Μηχανικούς, Αντίστροφη Μηχανική, Σχεδίαση Κίνησης, Ρομποτική.

Παρασκευάς Παπανίκος

2019-10-31T09:22:06+00:00

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Αντοχή και Καταπόνηση μετάλλων και σύνθετων υλικών, αναλυτική και πειραματική μηχανική των ρωγμών, μηχανική συμπεριφορά νανό – δομών.

Αναστασία Κωνσταντέλου

2017-09-08T10:51:31+00:00

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΟΔ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Δίκτυα Επικοινωνιών και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας, Ανάπτυξη τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρωπαική περιφέρεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Βασίλης Παπακωστόπουλος

2019-10-31T09:19:30+00:00

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Επιστήμη και Εργονομία, Οδηγική Συμπεριφορά και αξιολόγηση των συστημάτων υποστήριξης οδηγικής συμπεριφοράς.

Βασίλης Μουλιανίτης

2019-10-31T09:20:09+00:00

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μηχανοτρονική Σχεδίαση Συστημάτων και Προϊόντων, Υπολογιστικός Έλεγχος Κατανόησης, Κινηματική ρομποτικών χειριστών, Σχεδίαση Μεταμορφώσιμων Ρομπότ.

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

2019-10-31T09:14:12+00:00

Λέκτορας ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πλαστικότητα Μετάλλων και Πολυμερών, Καταπόνηση μετάλλων και επέκταση ρωγμών, Μεσοσκοπικές Τεχνικές Προσομοίωσης.

Σοφία Κυρατζή

2017-09-10T08:24:16+00:00

Λέκτορας ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση με Η/Υ, Γεωμετρική Μοντελοποίηση, 3Δ Ανακατασκευή Στερεού από Σκίτσο, Ερμηνεία και Ανακατασκευασιμότητα Σκίτσου, Παραμετρική Μοντελοποίηση και Μοντελοποίηση Επιφανειών, Συστήματα Σχεδίασης Σκίτσου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ευγένιος Σκουρμπούτης

2019-10-31T09:15:36+00:00

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ – Σχεδιαστής Προϊόντων Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός Προϊόντων, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Εργασιακού Περιβάλλοντος, Σχεδιασμός Φωτισμού, Σχεδιασμός Μηχανισμών, Τεχνολογίες Παραγωγής, Υλικά.

Κωσταντίνος Μπάιλας

2019-10-31T09:16:23+00:00

ΕΔΙΠ CAD & CAM ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Σχεδίασης με Η/Υ (CAD), Μηχανική Ανάλυση Προϊόντων και Τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης.

Go to Top