Νίκος Αντζουλάτος

2022-03-04T08:02:27+00:00

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σχεδίαση για Βιωσιμότητα (Design for Sustainability), Σχεδίαση Εμπειρίας Χρήστη για Αλλαγή Ανθρώπινης Συμπεριφοράς (User Experience Design for Human Behaviour Change), Radical and Disruptive Design for Social Innovation (Ριζοσπαστική Σχεδίαση για Κοινωνική Καινοτομία), Κριτική Σκέψη, Αμφισβήτηση και Πνευματικότητα ως μέσο για Ουσιαστική Ανθρώπινη Εξέλιξη (Critical thinking, Disobedience and Spirituality as [...]

Κώστας Μπίσας

2019-11-11T17:41:45+00:00

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ - Σχεδιαστής Προϊόντων Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δημιουργική σκέψη & μέθοδοι παραγωγής ιδεών, ερευνητικές μέθοδοι κατανόησης χρηστών, ανάπτυξη πειραματικών πρωτοτύπων, μέθοδοι ανατροφοδότησης πληροφοριών από χρήστες, κατά τον σχεδιασμό, Critical Design, Critical Making.

Γιώργος Κορώνης

2022-03-04T08:04:41+00:00

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ - Επιστημονικός Συνεργάτης (Research Fellow) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επιστήμη Σχεδιασμού, Σχεδιαστική Δημιουργικότητα, Θεωρία Σχεδιασμού και Μεθοδολογία Ιδεασμού, Επιλογή Υλικών και Τεχνολογίας, Χαρακτηρισμός Σύνθετων Υλικών, Αειφόρος Σχεδιασμός.

Go to Top