Διδάσκοντες 2017-09-10T09:22:46+00:00
2017-09-18T12:46:23+00:00

Φίλιππος Αζαριάδης – Τοπάλογλου

Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γραφικά, Σχεδίαση με Η/Υ (CAD), 3Δ Μοντελοποίηση για Μηχανικούς, Αντίστροφη Μηχανική, Σχεδίαση Κίνησης, Ρομποτική.

2017-09-08T10:51:31+00:00

Παρασκευάς Παπανίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Αντοχή και Καταπόνηση μετάλλων και σύνθετων υλικών, αναλυτική και πειραματική μηχανική των ρωγμών, μηχανική συμπεριφορά νανό – δομών.

2017-09-08T10:51:31+00:00

Αναστασία Κωνσταντέλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΟΔ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Δίκτυα Επικοινωνιών και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας, Ανάπτυξη τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρωπαική περιφέρεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

2017-09-10T09:20:40+00:00

Ειρήνη Ρηγοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΣΠΣ (υπό διορισμό)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Psychology inMarketing, Brand Management, Consumer Behaviour, Product/System Design for Brand Experience.

 

2017-09-08T10:51:31+00:00

Θωμάς Σπύρου

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση Συστημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Προσομοίωση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης.

2017-09-08T10:51:31+00:00

Βασίλης Παπακωστόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Επιστήμη και Εργονομία, Οδηγική Συμπεριφορά και αξιολόγηση των συστημάτων υποστήριξης οδηγικής συμπεριφοράς.

2018-07-17T08:27:01+00:00

Βασίλης Μουλιανίτης

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μηχανοτρονική Σχεδίαση Συστημάτων και Προϊόντων, Υπολογιστικός Έλεγχος Κατανόησης, Κινηματική ρομποτικών χειριστών, Σχεδίαση Μεταμορφώσιμων Ρομπότ.

2017-09-10T08:24:08+00:00

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

Λέκτορας ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πλαστικότητα Μετάλλων και Πολυμερών, Καταπόνηση μετάλλων και επέκταση ρωγμών, Μεσοσκοπικές Τεχνικές Προσομοίωσης.

2017-09-10T08:24:16+00:00

Σοφία Κυρατζή

Λέκτορας ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση με Η/Υ, Γεωμετρική Μοντελοποίηση, 3Δ Ανακατασκευή Στερεού από Σκίτσο, Ερμηνεία και Ανακατασκευασιμότητα Σκίτσου, Παραμετρική Μοντελοποίηση και Μοντελοποίηση Επιφανειών, Συστήματα Σχεδίασης Σκίτσου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2017-09-08T10:51:31+00:00

Ευγένιος Σκουρμπούτης

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ – Σχεδιαστής Προϊόντων

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός Προϊόντων, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Εργασιακού Περιβάλλοντος, Σχεδιασμός Φωτισμού, Σχεδιασμός Μηχανισμών, Τεχνολογίες Παραγωγής, Υλικά.

2017-09-08T10:51:31+00:00

Χριστίνα Σκουλούδη

Διδάσκουσα ΤΜΣΠΣ – Σχεδιάστρια Προϊόντων

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση προϊόντων, επίπλων, φωτισμού, εξοπλισμών εξωτερικού χώρου και σχεδίαση γυάλινων αντικειμένων.

2017-09-08T10:51:31+00:00

Σέργιος Φωτιάδης

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ – Σχεδιαστής Προϊόντων

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση προϊόντων, ιδρυτής της εταιρείας “We Design”, ιδρυτικό μέλος της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Γη».

2017-09-10T09:20:58+00:00

Αθηνά Νέλλα

Διδάσκουσα ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μάρκετινγκ, Ειδικές μορφές τουρισμού, τουριστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, κοινωνιολογίας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

2017-09-08T10:51:32+00:00

Δημήτριος Βακόνδιος

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μηχανουργικές Κατεργασίες, Τεχνολογίες Παραγωγής, Μηχανολογική Σχεδίαση, Σχεδίαση και Παραγωγή με χρήση Η/Υ (CAD/CAM), Στοιχεία Μηχανών, Τεχνική Μηχανική, Διαστατική Μετρολογία, Κατεργασίες σε Μικρο-Κλίμακα.

2017-09-08T10:51:32+00:00

Κωσταντίνος Μπάιλας

ΕΔΙΠ CAD & CAM ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Σχεδίασης με Η/Υ (CAD), Μηχανική Ανάλυση Προϊόντων και Τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης.

2017-09-08T10:51:32+00:00

Σπύρος Μποφυλάτος

Υπ. Διδάκτορας ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση για βιωσιμότητα (sustainability), Κοινωνική Καινοτομία και Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών, χειροτεχνεία, κριτική σκέψη και αποδιοργανωτικές (disruptive) πρακτικές.