Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Ετήσιο Πρόγραμμα

.pdf

Χειμερινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2022-2023

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
3 10/10/2022 – 13/10/2022 Δια ζώσης διδασκαλία των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
1 17/10/2022 – 23/10/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
24/10/2022 – 30/10/2022 Εβδομάδα Μελέτης
2 31/10/2022 –13/11/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
14/11/2022 – 20/11/2022 Εβδομάδα Μελέτης
1 21/11/2022 – 27/11/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
28/11/2022 – 4/12/2022 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
1 5/12/2022 – 11/12/2022 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
12/12/2022 – 18/12/2022 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
19/12/2022 – 8/1/2023 Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
9/1/2022 – 15/1/2023 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
2 6/2/2023 – 12/2/2023 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δια ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2022-2023

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
3 13/2/2023 – 16/2/2023 Δια ζώσης διδασκαλία των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εβδομάδων
20/2/2023 – 26/2/2023 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
27/2/2023 – 5/3/2023 Εβδομάδα Μελέτης
2 6/3/2023 –  19/3/2023 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
20/3/2023 – 26/3/2023 Εβδομάδα Μελέτης
27/3/2023 – 2/4/2023 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
1 3/4/2023 – 9/4/2023 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
10/4/2023 – 23/4/2023 Διακοπές Πάσχα
2 24/4/2023 – 7/5/2023 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
8/5/2023 – 14/5/2023 Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία
2 12/6/2023 – 16/6/2023 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δια ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων