Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 Ετήσιο Πρόγραμμα

.pdf

Χειμερινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2023-2024

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
5 9/10/2023 – 12/11/2023 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
13/11/2023 – 19/11/2023 Εβδομάδα Μελέτης
2 20/11/2023 –3/12/2023 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
4/12/2023 – 10/12/2023 Εβδομάδα Μελέτης
2 11/12/2023 – 22/12/2023 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
23/12/2023 – 7/1/2024 Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
1 8/1/2024 – 14/1/2024 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
15/1/2024 – 21/1/2024 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
5/2/2024 – 9/2/2024 Περίοδος Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο
Ακ. Έτος 2023-2024

Εβδομάδες Μαθημάτων Ημερομηνία Περιγραφή
5 12/2/2024 – 17/3/2024 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
18/3/2024 – 31/3/2024 Εβδομάδα Μελέτης
4 1/4/2024 –  28/4/2024 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
29/4/2024 – 12/5/2024 Διακοπές Πάσχα
1 13/5/2024 – 19/5/2024 Εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία
27/5/2024 – 2/6/2024 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
10/6/2024 – 14/6/2024 Περίοδος Εξετάσεων