Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Ο.Σ.Κ.Π. οι φοιτητές και φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές της σχεδίασης προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες θα:

  • αποκτήσουν εφαρμοσμένες δεξιότητες στην επικοινωνία, συνεργασία και παρουσίαση πραγματικών project,
  • μπορούν να προσδιορίσουν και επιλύουν προβλήματα μέσω της σχεδίασης προϊόντων που θα λαμβάνουν υπόψη μελέτες σε καταναλωτές, κατασκευαστές και υπάρχοντα προϊόντα,
  • μπορούν να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μεθοδολογικά και εφαρμοσμένα εργαλεία για τη σχεδίαση επιτυχημένων προϊόντων,
  • είναι σε θέση να οργανώσουν και να ηγηθούν μιας σχεδιαστικής διαδικασίας που να είναι βασισμένη σε επιστημονικές διαδικασίες και να πραγματοποιήσουν και να παρουσιάσουν αποτελέσματα έρευνας,
  • έχουν μια καλή εικόνα των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων και θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αποδοτικά σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης (3D CAD) και προσομοίωσης (3D CAE),
  • είναι σε θέση να διερευνήσουν και να συγκρίνουν διαφορετικά προϊόντα σε σχέση με την ευχρηστία τους, τα υλικά τους και τον τρόπο κατασκευής τους,
  • είναι σε θέση να κατανοήσουν τον ρόλο της εργονομίας και του ανθρώπινου παράγοντα στη σχεδίαση πετυχημένων προϊόντων,
  • είναι σε θέση να κατανοήσουν τον ρόλο των υλικών στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν τα προϊόντα στο περιβάλλον.

Παράλληλα το πρόγραμμα Ο.Σ.Κ.Π. στοχεύει:

1 | Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

2 | Στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

3 | Στη διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.

4 | Στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Στα πλαίσια του ΠΜΣ Ο.Σ.Κ.Π. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργαστούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικά το προσωπικό τους Portfolio ακολουθώντας επαγγελματικά πρότυπα.

Με μια ματιά

0 ή 5
ΕΞΑΜΗΝΑ*
0
ECTS
0
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ
0
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
0k
ΔΙΔΑΚΤΡΑ**
*Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης διάρκειας τριών (3) ή πέντε (5) εξαμήνων αντίστοιχα.
** Παρέχεται έκπτωση 50% σε απόφοιτους του ΤΜΣΠΣ. Επίσης παρέχονται υποτροφίες με κριτήριο την αριστεία.