Επιστημονικό Αντικείμενο

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων.

Σε διεθνές επίπεδο ο χώρος της σχεδίασης προϊόντων αλλάζει δραματικά. Τα προϊόντα γίνονται πιο έξυπνα, πιο ελκυστικά, είναι καλύτερα ενσωματωμένα σε συστήματα και χρειάζεται να ικανοποιούν ολοένα και πιο αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Η ανάπτυξη προϊόντων μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεπιστημονική διαδικασία η οποία εξαρτάται σημαντικά από γνωστικά πεδία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας.

Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις οι σχεδιαστές προϊόντων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων. Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, η δημιουργική χρήση γνώσεων και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα επιστημών αλλά και εφαρμοσμένων τεχνών είναι πλέον απαραίτητες δεξιότητες στο χώρο της σχεδίασης προϊόντων. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα καινοτομίας θα πρέπει να συνδυάζονται αποτελεσματικά με το μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της μηχανικής έτσι ώστε τα νέα προϊόντα εκτός από άρτια να καλύπτουν πραγματικά υπάρχουσες ανάγκες και κενά της αγοράς.

Το ΠΜΣ Ο.Σ.Κ.Π. παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σύνολο της σχεδιαστικής διαδικασίας η οποία ξεκινά από μια ιδέα μέχρι το τελικό λεπτομερές σχέδιο ενός προϊόντος και την τρισδιάστατη εκτύπωσή του. Γιαυτό το λόγο περιλαμβάνει κλάδους όπως: θεωρία και μεθοδολογία σχεδίασης, εργονομία, υλικά, μηχανική, καινοτομία στη σχεδίαση, μάρκετινγκ και αειφορία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν σχεδιαστικά προβλήματα από διαφορετικές οπτικές και να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής, τη κατασκευαστική διαδικασία, τα υλικά και τις αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες. Οι φοιτητές/ήτριες εκπαιδεύονται σε εφαρμοσμένες πτυχές της σχεδιαστικής διαδικασίας μέσω μαθημάτων Στούντιο και ειδικά διαμορφωμένων εργασιών που σε κάποιες περιπτώσεις προέρχονται από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Εκτός από τις δεξιότητες που προσφέρονται σε ζητήματα που αφορούν στον εννοιολογικό και προκαταρτικό σχεδιασμό, τις τεχνολογικές και εμπορικές προεκτάσεις της σχεδίασης, οι φοιτητές/ήτριες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα Ο.Σ.Κ.Π. αποκτούν εκτεταμένες γνώσεις σε θέματα μοντελοποίησης και οπτικοποίησης προϊόντων σε συστήματα 3D CAD.

Με μια ματιά

0 ή 5
ΕΞΑΜΗΝΑ*
0
ECTS
0
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ
0
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
0k
ΔΙΔΑΚΤΡΑ**
*Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης διάρκειας τριών (3) ή πέντε (5) εξαμήνων αντίστοιχα.
** Παρέχεται έκπτωση 50% σε απόφοιτους του ΤΜΣΠΣ. Επίσης παρέχονται υποτροφίες με κριτήριο την αριστεία.