Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων | Eαρινό Εξάμηνο

Πρώτη Εβδομάδα Δια Ζώσης Διδασκαλίας
15/02/2021 – 18/02/2021
Αίθουσα «Παρθενώνας» – Πρώην Α’ Γυμνάσιο Σύρου

Ώρες Δευτέρα
15/02/2021
Τρίτη
16/02/2021
Τετάρτη
17/02/2021
Πέμπτη
18/02/2021
09:00 – 11:30 Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
12:00 – 14:30 Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Μποφυλάτος)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
Ε. Ρηγοπούλου)
14:30-15:30 Αξιολόγηση ΠΜΣ
15:30 – 18:00 Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Κίζης, Μπίσας, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης, Κυρατζή)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Κίζης, Μπίσας, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης, Κυρατζή)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Μποφυλάτος)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Μποφυλάτος)
18:30 – 21:00 Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Κίζης, Μπίσας, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης, Κυρατζή)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)

Διαδικτυακά Μαθήματα
Εαρινό Εξάμηνο

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18:00 – 21:00 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Μποφυλάτος)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Κίζης, Μπίσας, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης, Κυρατζή)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)


Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Δια Ζώσης Διδασκαλίας και Εξεταστική Περίοδος
07/06/2021 – 11/06/2021
Αίθουσα «Παρθενώνας» – Πρώην Α’ Γυμνάσιο Σύρου

Ώρες Δευτέρα
07/06/2020
Τρίτη
08/06/2020
Τετάρτη
9/06/2020
Πέμπτη
10/06/2020
Παρασκευή
11/06/2020
09:00 – 11:30 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Μποφυλάτος)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Κυρατζή, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Κίζης, Μπίσας, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
 
12:00 – 14:30 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής Αειφόρος Σχεδίαση Λεπτομερειακός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου Διοίκηση Καινοτομίας
 
18:00 – 21:00 Εξέταση:
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
Εξέταση:
Αειφόρος Σχεδίαση
Εξέταση:
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
Εξέταση:
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
Εξέταση:
Διοίκηση Καινοτομίας

Εβδομαδιαία Περιγραφή Μαθημάτων

Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Παρουσίαση μαθήματος, εκφώνηση εργασίας, διαχωρισμός ομάδων.
02 – φυσική παρουσία 3h Προκαταρκτική ανάλυση αγοράς / αντικειμένου σχεδίασης. Brainstorming ευκαιριών.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση ευκαιριών/briefs. Προκαταρκτικές ΠΣ.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση τελικού Brief, Χρηστών, Πλαισίου. Αξιολόγηση προκαταρκτικών ΠΣ.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Ιδεασμού, επανεξέταση marketing.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση 3Χ Concept, επιλογή ενός.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση τελικού Concept/πρωτοτύπων, έναρξη προκαταρκτικού σχεδίου.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Προκαταρτκικού Σχεδίου, 3D Modeling.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Επιλογή υλικών και μηχανικών φορτίσεων για όλα τα τμήματα του αντικειμένου.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αποτελέσματα μηχανικής ανάλυσης.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αρχές Σχεδιασμού για κατασκευή
12 – φυσική παρουσία 3h  Αξιολόγηση Σχεδιασμού για κατασκευή.
13 – φυσική παρουσία Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Πλαίσιο εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ & αναλύσεις .
02 – φυσική παρουσία 3h  Επιλογή αγορών-στόχων (τμηματοποίηση, στόχευση, διαφοροποίηση και τοποθέτηση-positioning προϊόντος).
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Εργαλεία έρευνας αγοράς & συμπεριφορά καταναλωτή.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Πολιτική προϊόντος (product).
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μείγμα τιμολόγησης (pricing) .
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μείγμα διανομής (place).
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μείγμα επικοινωνίας/ προβολής (promotion) – Integrated Marketing Communications.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  People, processes, physical evidence (services).
09 – τηλεδιάσκεψη 3h – Market testing.
– Οικονομικά της ανάπτυξης προϊόντων.
– Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ανάπτυξης προϊόντων.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h – Διαχρονική αξία του χρήματος και Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value).
– Πρόβλεψη πωλήσεων για νέα προϊόντα .
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  – Διοικητική λογιστική/ λογιστική κόστους.
12 – φυσική παρουσία 3h – Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί (πωλήσεων, κόστους παραγωγής, κόστη προβολής και διάθεσης) και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης πλάνων.
– Παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποιούμενων πολιτικών και αποτελεσμάτων αγοράς.
13 – φυσική παρουσία 3h  Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
02 – φυσική παρουσία 3h  Πηγές Καινοτομίας:
a. Καινοτομία και Δημιουργικότητα
b. Ο ρόλος του χρήστη στη καινοτομική διαδικασία
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία ως επιχειρησιακή διαδικασία.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαχείριση της Ε&Α.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μεταφέροντας την Καινοτομία στην Αγορά.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η Δυναμική των κλάδων και των αγορών.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Προστασία της Καινοτομίας.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα:
a. Επιχειρηματικά μοντέλα
b. Ανοικτή καινοτομία
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.
12 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
13 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή – ιδιότητες υλικών
02 – φυσική παρουσία 3h  Ιδιότητες υλικών
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Διαγράμματα – μεθοδολογία επιλογής
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μελέτη περιπτώσεων
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Πολλαπλοί περιορισμοί και αντικρουόμενοι στόχοι
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υλικό και σχήμα διατομής (Υβριδικά υλικά)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υβριδικά υλικά
08 – τηλεδιάσκεψη 3h   Αρχέγονη μορφοποίηση
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Βασικές αρχές μηχανικών διαμορφώσεων
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαλειομηχανές διαμόρφωσης (Διαμόρφωση επίπεδου ελάσματος)
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Διαμόρφωση συμπαγούς υλικού (Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες)
12 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες
13 – φυσική παρουσία 3h  Αρχές της κοπής – Εργαλεία, υλικά και εργαλειομηχανές​
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί
02 – φυσική παρουσία 3h Η σχέση της σχεδίασης – αειφορίας
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Μοντερνικότητα, η πηγή της μη-αειφορίας
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Μετά-μοντερνικότητα και η έννοια της μετάβασης
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Τετραπλή τελική γραμμή (quadruple bottom line). Δομικές αρχές της αειφόριας. Παραγωγή νοήματος από τη σχεδίαση.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Φυσικός Καπιταλισμός (Natural capitalism)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Cradle 2 Cradle/ Design for the Circular Economy
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Natural Step
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Biomimicry
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Design for the developing world
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Social innovation
12 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών
13 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών