Εαρινό Εξάμηνο 2018-01-11T09:35:03+00:00

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Μαθημάτων | Eαρινό Εξάμηνο

.pdf

Πρώτη Εβδομάδα Δια Ζώσης Διδασκαλίας
120/02/2018 – 14/02/2018

Ώρες Δευτέρα 12/02/2018 Τρίτη 13/02/2018 Τετάρτη 14/02/2018
09:00 – 11:30 Διοίκηση Καινοτομίας Αειφόρος Σχεδίαση Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
12:00 – 14:30 Διοίκηση Καινοτομίας Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
15:30 – 18:00 Αειφόρος Σχεδίαση Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
18:30 – 21:00 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου


Διαδικτυακά Μαθήματα
Εαρινό Εξάμηνο

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18:00-21:00 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου Λεπτομερειακός Σχεδιασμός Αειφόρος Σχεδίαση Διοίκηση Καινοτομίας


Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Δια Ζώσης Διδασκαλίας και Εξεταστική Περίοδος
11/06/2018 – 15/06/2018

Ώρες Δευτέρα 11/06/2018 Τρίτη 12/06/2018 Τετάρτη 13/06/2018 Πέμπτη 14/06/2018 Παρασκευή 15/06/2018
09:00-11:30 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου Αειφόρος Σχεδίαση Λεπτομερειακός Σχεδιασμός Διοίκηση Καινοτομίας
12:00-14:30 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου Αειφόρος Σχεδίαση Λεπτομερειακός Σχεδιασμός Διοίκηση Καινοτομίας
18:00-21:00 Εξέταση
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
Εξέταση
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
Εξέταση
Αειφόρος Σχεδίαση
Εξέταση
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
Εξέταση
Διοίκηση Καινοτομίας
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Παρουσίαση μαθήματος, εκφώνηση εργασίας, διαχωρισμός ομάδων.
02 – φυσική παρουσία 3h Προκαταρκτική ανάλυση αγοράς / αντικειμένου σχεδίασης. Brainstorming ευκαιριών.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση ευκαιριών/briefs. Προκαταρκτικές ΠΣ.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση τελικού Brief, Χρηστών, Πλαισίου. Αξιολόγηση προκαταρκτικών ΠΣ.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Ιδεασμού, επανεξέταση marketing.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση 3Χ Concept, επιλογή ενός.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση τελικού Concept/πρωτοτύπων, έναρξη προκαταρκτικού σχεδίου.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Προκαταρτκικού Σχεδίου, 3D Modeling.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Επιλογή υλικών και μηχανικών φορτίσεων για όλα τα τμήματα του αντικειμένου.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αποτελέσματα μηχανικής ανάλυσης.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αρχές Σχεδιασμού για κατασκευή
12 – φυσική παρουσία 3h  Αξιολόγηση Σχεδιασμού για κατασκευή.
13 – φυσική παρουσία Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Πλαίσιο εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ & αναλύσεις .
02 – φυσική παρουσία 3h  Επιλογή αγορών-στόχων (τμηματοποίηση, στόχευση, διαφοροποίηση και τοποθέτηση-positioning προϊόντος).
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Εργαλεία έρευνας αγοράς & συμπεριφορά καταναλωτή.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Πολιτική προϊόντος (product).
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μείγμα τιμολόγησης (pricing) .
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μείγμα διανομής (place).
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μείγμα επικοινωνίας/ προβολής (promotion) – Integrated Marketing Communications.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  People, processes, physical evidence (services).
09 – τηλεδιάσκεψη 3h – Market testing.
– Οικονομικά της ανάπτυξης προϊόντων.
– Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ανάπτυξης προϊόντων.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h – Διαχρονική αξία του χρήματος και Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value).
– Πρόβλεψη πωλήσεων για νέα προϊόντα .
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  – Διοικητική λογιστική/ λογιστική κόστους.
12 – φυσική παρουσία 3h – Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί (πωλήσεων, κόστους παραγωγής, κόστη προβολής και διάθεσης) και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης πλάνων.
– Παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποιούμενων πολιτικών και αποτελεσμάτων αγοράς.
13 – φυσική παρουσία 3h  Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
02 – φυσική παρουσία 3h  Πηγές Καινοτομίας:
a. Καινοτομία και Δημιουργικότητα
b. Ο ρόλος του χρήστη στη καινοτομική διαδικασία
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία ως επιχειρησιακή διαδικασία.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαχείριση της Ε&Α.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μεταφέροντας την Καινοτομία στην Αγορά.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η Δυναμική των κλάδων και των αγορών.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Προστασία της Καινοτομίας.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα:
a. Επιχειρηματικά μοντέλα
b. Ανοικτή καινοτομία
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.
12 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
13 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή – ιδιότητες υλικών
02 – φυσική παρουσία 3h  Ιδιότητες υλικών
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Διαγράμματα – μεθοδολογία επιλογής
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μελέτη περιπτώσεων
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Πολλαπλοί περιορισμοί και αντικρουόμενοι στόχοι
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υλικό και σχήμα διατομής (Υβριδικά υλικά)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υβριδικά υλικά
08 – τηλεδιάσκεψη 3h   Αρχέγονη μορφοποίηση
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Βασικές αρχές μηχανικών διαμορφώσεων
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαλειομηχανές διαμόρφωσης (Διαμόρφωση επίπεδου ελάσματος)
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Διαμόρφωση συμπαγούς υλικού (Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες)
12 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες
13 – φυσική παρουσία 3h  Αρχές της κοπής – Εργαλεία, υλικά και εργαλειομηχανές​
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01-13 N/A