Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Πρόγραμμα Μαθημάτων | Eαρινό Εξάμηνο

Πρώτη Εβδομάδα Δια Ζώσης Διδασκαλίας –
13/02/2023 – 16/02/2023
Αίθουσα «Παρθενώνας» – Πρώην Α’ Γυμνάσιο Σύρου

Ώρες Δευτέρα
13/02/2023
Τρίτη
14/02/2023
Τετάρτη
15/02/2023
Πέμπτη
16/02/2023
09:00 – 11:30 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
         
12:00 – 14:30 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Ν. Αντζουλάτος)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
14:30-15:30       Αξιολόγηση ΠΜΣ
15:30 – 18:00 Αειφόρος Σχεδίαση
(Ν. Αντζουλάτος)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
         
18:30 – 21:00 Αειφόρος Σχεδίαση
(Ν. Αντζουλάτος)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
 

Διαδικτυακά Μαθήματα
Εαρινό Εξάμηνο

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18:00 – 21:00 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Αντζουλάτος)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
 


Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Δια Ζώσης Διδασκαλίας και Εξεταστική Περίοδος
12/06/2023 – 16/06/2023
Αίθουσα «Παρθενώνας» – Πρώην Α’ Γυμνάσιο Σύρου

Ώρες Δευτέρα
12/06/2023
Τρίτη
13/06/2023
Τετάρτη
14/06/2023
Πέμπτη
15/06/2023
Παρασκευή
16/06/2023
09:00 – 11:30 Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Αειφόρος Σχεδίαση
(N. Αντζουλάτος)
           
12:00 – 14:30 Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Αειφόρος Σχεδίαση
(N. Αντζουλάτος)
           
18:00 – 21:00 Εξέταση:
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Εξέταση:
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)
Εξέταση:
Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Εξέταση:
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Εξέταση:
Αειφόρος Σχεδίαση
(N. Αντζουλάτος)

Εβδομαδιαία Περιγραφή Μαθημάτων

Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Παρουσίαση μαθήματος, εκφώνηση εργασίας, διαχωρισμός ομάδων.
02 – φυσική παρουσία 3h Προκαταρκτική ανάλυση αγοράς / αντικειμένου σχεδίασης. Brainstorming ευκαιριών.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση ευκαιριών/briefs. Προκαταρκτικές ΠΣ.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση τελικού Brief, Χρηστών, Πλαισίου. Αξιολόγηση προκαταρκτικών ΠΣ.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Ιδεασμού, επανεξέταση marketing.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση 3Χ Concept, επιλογή ενός.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση τελικού Concept/πρωτοτύπων, έναρξη προκαταρκτικού σχεδίου.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Προκαταρτκικού Σχεδίου, 3D Modeling.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Επιλογή υλικών και μηχανικών φορτίσεων για όλα τα τμήματα του αντικειμένου.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αποτελέσματα μηχανικής ανάλυσης.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αρχές Σχεδιασμού για κατασκευή
12 – φυσική παρουσία 3h  Αξιολόγηση Σχεδιασμού για κατασκευή.
13 – φυσική παρουσία Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στο Στρατηγικό Marketing.
02 – φυσική παρουσία 3h Βασικές διοικητικές αποφάσεις ΜΚΤ που συνδέονται με την μεγιστοποίηση της Αξίας του προσφερόμενου «προϊόντος».
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Βασικές διοικητικές αποφάσεις ΜΚΤ που συνδέονται με την μεγιστοποίηση της Αξίας του προσφερόμενου «προϊόντος».
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Έρευνα ΜΚΤ: Στρατηγικό εργαλείο στον εντοπισμό Αξίας.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Συμπεριφορά καταναλωτή / πελάτη / χρήστη.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Στρατηγικές αποφάσεις ως προς τα 7ps οι οποίες μεγιστοποιούν την αντιλαμβανόμενη Αξία.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Στρατηγικές αποφάσεις ως προς τα 7ps οι οποίες μεγιστοποιούν την αντιλαμβανόμενη Αξία.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Brand & Brand Equity  [Brand Valuation & Customer-based Brand Equity].
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Brand & Brand Equity  [Brand Valuation & Customer-based Brand Equity].
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Παρούσα και Μελλοντική Αξία προσφερόμενου «προϊόντος» και Μάρκας.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Παρούσα και Μελλοντική Αξία προσφερόμενου «προϊόντος» και Μάρκας.
12 – φυσική παρουσία 3h Μελέτη περίπτωσης.
13 – φυσική παρουσία 3h  Παρουσίαση εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
02 – φυσική παρουσία 3h  Πηγές Καινοτομίας:
a. Καινοτομία και Δημιουργικότητα
b. Ο ρόλος του χρήστη στη καινοτομική διαδικασία
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία ως επιχειρησιακή διαδικασία.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαχείριση της Ε&Α.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μεταφέροντας την Καινοτομία στην Αγορά.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η Δυναμική των κλάδων και των αγορών.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Προστασία της Καινοτομίας.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα:
a. Επιχειρηματικά μοντέλα
b. Ανοικτή καινοτομία
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.
12 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
13 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή – ιδιότητες υλικών
02 – φυσική παρουσία 3h  Ιδιότητες υλικών
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Διαγράμματα – μεθοδολογία επιλογής
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μελέτη περιπτώσεων
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Πολλαπλοί περιορισμοί και αντικρουόμενοι στόχοι
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υλικό και σχήμα διατομής (Υβριδικά υλικά)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υβριδικά υλικά
08 – τηλεδιάσκεψη 3h   Αρχέγονη μορφοποίηση
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Βασικές αρχές μηχανικών διαμορφώσεων
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαλειομηχανές διαμόρφωσης (Διαμόρφωση επίπεδου ελάσματος)
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Διαμόρφωση συμπαγούς υλικού (Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες)
12 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες
13 – φυσική παρουσία 3h  Αρχές της κοπής – Εργαλεία, υλικά και εργαλειομηχανές​
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί
02 – φυσική παρουσία 3h Η σχέση της σχεδίασης – αειφορίας
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Μοντερνικότητα, η πηγή της μη-αειφορίας
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Μετά-μοντερνικότητα και η έννοια της μετάβασης
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Τετραπλή τελική γραμμή (quadruple bottom line). Δομικές αρχές της αειφόριας. Παραγωγή νοήματος από τη σχεδίαση.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Φυσικός Καπιταλισμός (Natural capitalism)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Cradle 2 Cradle/ Design for the Circular Economy
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Natural Step
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Biomimicry
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Design for the developing world
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Social innovation
12 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών
13 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών