Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Πρόγραμμα Μαθημάτων | Eαρινό Εξάμηνο

Διαδικτυακά Μαθήματα
Εαρινό Εξάμηνο

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18:00 – 21:00 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(Σ. Αντζουλάτος)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Αζαριάδης (Σ), Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)


Εξεταστική Περίοδος
10/06/2024 – 14/06/2024
Αίθουσα «Παρθενώνας» – Πρώην Α’ Γυμνάσιο Σύρου

Ώρες Δευτέρα
10/06/2024
Τρίτη
11/06/2024
Τετάρτη
12/06/2024
Πέμπτη
13/06/2024
Παρασκευή
14/06/2024
18:00 – 21:00 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
(Ν. Ζαχαρόπουλος, Β. Μουλιανίτης)
Αειφόρος Σχεδίαση
(N. Αντζουλάτος)
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
(Παπανίκος, Μπάιλας, Σκουρμπούτης, Μπίσας, Κορώνης, Ξενοφώντος, Παπακωστόπουλος, Μουλιανίτης)
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Σχεδίου
(Ε. Ρηγοπούλου)
Διοίκηση Καινοτομίας
(Α. Κωνσταντέλου)

Εβδομαδιαία Περιγραφή Μαθημάτων

Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Παρουσίαση μαθήματος, εκφώνηση εργασίας, διαχωρισμός ομάδων.
02 – φυσική παρουσία 3h Προκαταρκτική ανάλυση αγοράς / αντικειμένου σχεδίασης. Brainstorming ευκαιριών.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση ευκαιριών/briefs. Προκαταρκτικές ΠΣ.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Αξιολόγηση τελικού Brief, Χρηστών, Πλαισίου. Αξιολόγηση προκαταρκτικών ΠΣ.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Ιδεασμού, επανεξέταση marketing.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση 3Χ Concept, επιλογή ενός.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση τελικού Concept/πρωτοτύπων, έναρξη προκαταρκτικού σχεδίου.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αξιολόγηση Προκαταρτκικού Σχεδίου, 3D Modeling.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Επιλογή υλικών και μηχανικών φορτίσεων για όλα τα τμήματα του αντικειμένου.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αποτελέσματα μηχανικής ανάλυσης.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Αρχές Σχεδιασμού για κατασκευή
12 – φυσική παρουσία 3h  Αξιολόγηση Σχεδιασμού για κατασκευή.
13 – φυσική παρουσία Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στο Στρατηγικό Marketing.
02 – φυσική παρουσία 3h Βασικές διοικητικές αποφάσεις ΜΚΤ που συνδέονται με την μεγιστοποίηση της Αξίας του προσφερόμενου «προϊόντος».
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Βασικές διοικητικές αποφάσεις ΜΚΤ που συνδέονται με την μεγιστοποίηση της Αξίας του προσφερόμενου «προϊόντος».
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Έρευνα ΜΚΤ: Στρατηγικό εργαλείο στον εντοπισμό Αξίας.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Συμπεριφορά καταναλωτή / πελάτη / χρήστη.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Στρατηγικές αποφάσεις ως προς τα 7ps οι οποίες μεγιστοποιούν την αντιλαμβανόμενη Αξία.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Στρατηγικές αποφάσεις ως προς τα 7ps οι οποίες μεγιστοποιούν την αντιλαμβανόμενη Αξία.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Brand & Brand Equity  [Brand Valuation & Customer-based Brand Equity].
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Brand & Brand Equity  [Brand Valuation & Customer-based Brand Equity].
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Παρούσα και Μελλοντική Αξία προσφερόμενου «προϊόντος» και Μάρκας.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Παρούσα και Μελλοντική Αξία προσφερόμενου «προϊόντος» και Μάρκας.
12 – φυσική παρουσία 3h Μελέτη περίπτωσης.
13 – φυσική παρουσία 3h  Παρουσίαση εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
02 – φυσική παρουσία 3h  Πηγές Καινοτομίας:
a. Καινοτομία και Δημιουργικότητα
b. Ο ρόλος του χρήστη στη καινοτομική διαδικασία
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία ως επιχειρησιακή διαδικασία.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαχείριση της Ε&Α.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μεταφέροντας την Καινοτομία στην Αγορά.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η Δυναμική των κλάδων και των αγορών.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h  Προστασία της Καινοτομίας.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h  Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα:
a. Επιχειρηματικά μοντέλα
b. Ανοικτή καινοτομία
11 – τηλεδιάσκεψη 3h  Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.
12 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
13 – φυσική παρουσία 3h  Σύνοψη – Παρουσιάσεις εργασιών.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h  Εισαγωγή – ιδιότητες υλικών
02 – φυσική παρουσία 3h  Ιδιότητες υλικών
03 – τηλεδιάσκεψη 3h  Διαγράμματα – μεθοδολογία επιλογής
04 – τηλεδιάσκεψη 3h  Μελέτη περιπτώσεων
05 – τηλεδιάσκεψη 3h  Πολλαπλοί περιορισμοί και αντικρουόμενοι στόχοι
06 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υλικό και σχήμα διατομής (Υβριδικά υλικά)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h  Υβριδικά υλικά
08 – τηλεδιάσκεψη 3h   Αρχέγονη μορφοποίηση
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Βασικές αρχές μηχανικών διαμορφώσεων
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαλειομηχανές διαμόρφωσης (Διαμόρφωση επίπεδου ελάσματος)
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Διαμόρφωση συμπαγούς υλικού (Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες)
12 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες
13 – φυσική παρουσία 3h  Αρχές της κοπής – Εργαλεία, υλικά και εργαλειομηχανές​
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί
02 – φυσική παρουσία 3h Η σχέση της σχεδίασης – αειφορίας
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Μοντερνικότητα, η πηγή της μη-αειφορίας
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Μετά-μοντερνικότητα και η έννοια της μετάβασης
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Τετραπλή τελική γραμμή (quadruple bottom line). Δομικές αρχές της αειφόριας. Παραγωγή νοήματος από τη σχεδίαση.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Φυσικός Καπιταλισμός (Natural capitalism)
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Cradle 2 Cradle/ Design for the Circular Economy
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Natural Step
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Biomimicry
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Design for the developing world
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Social innovation
12 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών
13 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών