ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. 2016-2017

Καλούνται όλοι οι φοιτητές κατά το διάστημα από 10/10/2016 έως και 17/10/2016 να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-2017 στο Students Web. Τροποποιήσεις δηλώσεων θα πραγματοποιούνται μόνο στη γραμματεία 18-21/10/2016.
Προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να μελετήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.syros.aegean.gr τα μαθήματα όπως αυτά ισχύουν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και τον κανονισμό επί των σπουδών σας.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα δοθεί παράταση.
Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων σας σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, παρακαλούμε για την εκτύπωση και φύλαξή της στο προσωπικό σας αρχείο, ώστε σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος να αποδεικνύεται η νόμιμη και εκπρόθεσμη ανανέωση εγγραφής δήλωσης μαθημάτων σας.
Η ΔΕ δηλώνεται κανονικά μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα . Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr)