Σε πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων αποτυπώθηκε πως περίπου το 80% των αποφοίτων έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή συνεχίζει σε μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές. Ομοίως οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εργάζονται ή κάνουν διδακτορικό σε ποσοστό περίπου 73%.

Οι βασικές θέσεις που μπορεί να καλύψει κάποιος απόφοιτος του ΠΜΣ Ο.Σ.Κ.Π. είναι:

  • Θέσεις σε design studios με εμπλοκή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων, από την ιδέα μέχρι το λεπτομερειακό σχεδιασμό και την ανάλυση.
  • Θέσεις σε εταιρείες που παράγουν προϊόντα από ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι υποδήματα, μέχρι είδη διατροφής, κα.
  • Θέσεις σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
  • Θέσεις σε ερευνητικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση έρευνας και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο χώρο της σχεδίασης.