Διδάσκοντες

Αρχική/Διδάσκοντες

Παρασκευάς Παπανίκος

2022-09-24T08:48:08+00:00

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Αντοχή και Καταπόνηση μετάλλων και σύνθετων υλικών, αναλυτική και πειραματική μηχανική των ρωγμών, μηχανική συμπεριφορά νανό – δομών.

Αναστασία Κωνσταντέλου

2022-03-04T07:48:53+00:00

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΟΔ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Δίκτυα Επικοινωνιών και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας, Ανάπτυξη τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρωπαική περιφέρεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Βασίλης Παπακωστόπουλος

2022-03-04T07:56:35+00:00

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Επιστήμη και Εργονομία, Οδηγική Συμπεριφορά και αξιολόγηση των συστημάτων υποστήριξης οδηγικής συμπεριφοράς.

Βασίλης Μουλιανίτης

2022-03-04T07:57:01+00:00

Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μηχανοτρονική Σχεδίαση Συστημάτων και Προϊόντων, Υπολογιστικός Έλεγχος Κατανόησης, Κινηματική ρομποτικών χειριστών, Σχεδίαση Μεταμορφώσιμων Ρομπότ.

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

2022-03-04T07:57:27+00:00

Λέκτορας ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πλαστικότητα Μετάλλων και Πολυμερών, Καταπόνηση μετάλλων και επέκταση ρωγμών, Μεσοσκοπικές Τεχνικές Προσομοίωσης.

Σοφία Κυρατζή

2022-03-04T07:57:55+00:00

Λέκτορας ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση με Η/Υ, Γεωμετρική Μοντελοποίηση, 3Δ Ανακατασκευή Στερεού από Σκίτσο, Ερμηνεία και Ανακατασκευασιμότητα Σκίτσου, Παραμετρική Μοντελοποίηση και Μοντελοποίηση Επιφανειών, Συστήματα Σχεδίασης Σκίτσου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ευγένιος Σκουρμπούτης

2022-03-04T07:58:25+00:00

Διδάσκων ΤΜΣΠΣ – Σχεδιαστής Προϊόντων Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός Προϊόντων, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Εργασιακού Περιβάλλοντος, Σχεδιασμός Φωτισμού, Σχεδιασμός Μηχανισμών, Τεχνολογίες Παραγωγής, Υλικά.

Κωσταντίνος Μπάιλας

2022-03-04T08:01:01+00:00

ΕΔΙΠ CAD & CAM ΤΜΣΠΣ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Σχεδίασης με Η/Υ (CAD), Μηχανική Ανάλυση Προϊόντων και Τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης.

Go to Top