Διδακτικό προσωπικό

Φίλιππος Αζαριάδης – Τοπάλογλου
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γραφικά, Σχεδίαση με Η/Υ (CAD), 3Δ Μοντελοποίηση για Μηχανικούς, Αντίστροφη Μηχανική, Σχεδίαση Κίνησης, Ρομποτική.

Παρασκευάς Παπανίκος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Αντοχή και Καταπόνηση μετάλλων και σύνθετων υλικών, αναλυτική και πειραματική μηχανική των ρωγμών, μηχανική συμπεριφορά νανό – δομών.

Αναστασία Κωνσταντέλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΟΔ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Δίκτυα Επικοινωνιών και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας, Ανάπτυξη τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρωπαική περιφέρεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Θωμάς Σπύρου
Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση Συστημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Προσομοίωση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης.

Βασίλης Παπακωστόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Επιστήμη και Εργονομία, Οδηγική Συμπεριφορά και αξιολόγηση των συστημάτων υποστήριξης οδηγικής συμπεριφοράς.

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος
Λέκτορας ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πλαστικότητα Μετάλλων και Πολυμερών, Καταπόνηση μετάλλων και επέκταση ρωγμών, Μεσοσκοπικές Τεχνικές Προσομοίωσης.

Σοφία Κυρατζή
Λέκτορας ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση με Η/Υ, Γεωμετρική Μοντελοποίηση, 3Δ Ανακατασκευή Στερεού από Σκίτσο, Ερμηνεία και Ανακατασκευασιμότητα Σκίτσου, Παραμετρική Μοντελοποίηση και Μοντελοποίηση Επιφανειών, Συστήματα Σχεδίασης Σκίτσου με τη χρήση Η/Υ.

Βασίλης Μουλιανίτης
Διδάσκων ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μηχανοτρονική Σχεδίαση Συστημάτων και Προϊόντων, Υπολογιστικός Έλεγχος Κατανόησης, Κινηματική ρομποτικών χειριστών, Σχεδίαση Μεταμορφώσιμων Ρομπότ.

Ευγένιος Σκουρμπούτης
Διδάσκων ΤΜΣΠΣ – Σχεδιαστής Προϊόντων

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός Προϊόντων, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Εργασιακού Περιβάλλοντος, Σχεδιασμός Φωτισμού, Σχεδιασμός Μηχανισμών, Τεχνολογίες Παραγωγής, Υλικά.

Χριστίνα Σκουλούδη
Διδάσκουσα ΤΜΣΠΣ – Σχεδιάστρια Προϊόντων

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση προϊόντων, επίπλων, φωτισμού, εξοπλισμών εξωτερικού χώρου και σχεδίαση γυάλινων αντικειμένων.

Σέργιος Φωτιάδης
Διδάσκων ΤΜΣΠΣ – Σχεδιαστής Προϊόντων

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση προϊόντων, ιδρυτής της εταιρείας “We Design”, ιδρυτικό μέλος της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Γη».

Αθηνά Νέλλα
Διδάσκουσα ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μάρκετινγκ, Ειδικές μορφές τουρισμού, τουριστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, κοινωνιολογίας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Κωσταντίνος Μπάιλας
ΕΔΙΠ CAD & CAM ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Σχεδίασης με Η/Υ (CAD), Μηχανική Ανάλυση Προϊόντων και Τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης.

Σπύρος Μποφυλάτος
Υπ. Διδάκτορας ΤΜΣΠΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση για βιωσιμότητα (sustainability), Κοινωνική Καινοτομία και Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών, χειροτεχνεία, κριτική σκέψη και αποδιοργανωτικές (disruptive) πρακτικές.